Học ngoại ngữ hiệu quả với các câu danh ngôn tiếng Anh

Học ngoại ngữ hiệu quả với các câu danh ngôn tiếng Anh

1. Lòng yêu nước là tình yêu kiên định, tuyệt đối với quốc gia, không phải là sẵn sàng phụng sự nó mà không phê phán, hay ủng hộ những yêu sách không chính đáng, mà là thẳng thắn đánh giá những tội lỗi và thói xấu của nó và sám hối cho chúng.
Patriotism means unqualified and unwavering love for the nation, which implies not uncritical eagerness to serve, not support for unjust claims, but frank assessment of its vices and sins, and penitence for them.

Continue reading

Advertisements

Các câu danh ngôn hay của các danh nhân nổi tiếng

Các câu danh ngon hay của các danh nhân nổi tiếng

1. Cái gì cũng biết là không biết gì cả.

Ngạn ngữ Anh

2. Người đàn bà khóc trước khi cưới, còn người đàn ông thì khóc sau đó

Tục ngữ Ba lan

Continue reading

Danh ngon cuoc song về nội lực bản thân

Danh ngon cuoc song về nội lực bản thân:

  • “Just when I think I have learned the way to live, life changes.” – Danh ngôn cuộc sống của Hugh Prather.

Khi học được cách sinh tồn mãnh liệt, cách sống đầy khao khát, cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

  • “All wonders you seek are within yourself.” – Danh ngôn cuộc sống của Sir Thomas Browne.

Continue reading

Những câu danh ngôn tình bạn được nhiều người yêu thích nhất

Những câu danh ngon tinh ban được nhiều người yêu thích nhất

1. Giàu bè bạn là không nghèo về mặt nào cả.

Lilian Whiting

2. Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi

Thomas Fuller

3. Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi

R.Emerson

Continue reading